טפסי הגשה למחקר רפואי

חבילות ההגשה על פי סוג המחקר

בקשה לניסוי רפואי ללא מוצר מחקר
בקשה לניסוי בתכשיר רפואי
בקשה לניסוי באביזרים וציוד רפואי
בקשה לניסוי רפואי במחקר גנטי
בקשה לניסוי בתרפיות מתקדמות
בקשה לניסוי בנתונים קיימים ושאלונים
בקשה לשינויים בניסוי רפואי
בקשה להארכת תוקף/סיום ניסוי

בחזרה לדף ועדת הלסינקי