דרושים ומכרזים

מכרזים                                                                                                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                           

         

משרות                                                                                                    

עובד/ת סוציאלי/ת בבית החולים

עובד/ת סוציאלי/ת במרפאות נתניה

 

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת                   

הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות שירות המדינה