דרושים ומכרזים

הודעות

כוונת התקשרות פומבית לביצוע מיזם משותף לצורך הפעלת פעילות של ליצנים רפואיים

משרות                                                                                                    

פסיכולוג מומחה 85285

פסיכולוג מומחה 85348

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת                 

מכרזים 

מרכז פומבי מס 2/2020 לאספקה, התקנה, הפעלה ומתן שרות ואחריות למערכות טמ”ס במרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון

נוסח פרסום של מכרז פומבי 2/20 לאספקה, התקנה, הפעלה ומתן שרות ואחריות למערכת טמ”ס

שאלות ותשובות מערכת טמ”ס 2/2020

שאלות ותשובות למכרז להתקנת מערכת טמ”ס 2/2020

הצהרה – פטור לנזקים

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז לאספקה, התקנה, הפעלת ומתן שרות ואחריות למערכות טמ”ס 2/2020

 

הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות שירות המדינה