דרושים ומכרזים

משרות                                                                                                    

מרכז הדרכה ופיתוח אירגוני

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת                   

 

הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות שירות המדינה