דרושים ומכרזים

מכרזים

מרכז פומבי לרכישת ציוד ספורט 3/2023

משרות

 

רופא מתמחה בפסיכיאטריה

מנהל שירות

רופא מומחה

 

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת                   

הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות שירות המדינה