דרושים ומכרזים

מכרזים                                                                                                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                           

         

משרות

סגן מנהל מערך חצר וגן

מנהל ענף גבייה

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת                   

הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות שירות המדינה