דרושים ומכרזים

מכרזים                                                                                                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                           

         

משרות

 

רופא מתמחה בפסיכיאטריה

מנהל שירות

רופא מומחה

 

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת                   

הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות שירות המדינה