דרושים ומכרזים

מכרזים                                                                                                    

 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                           

         

משרות                                                                                                    

רוקח

עובד/ת סוציאלית

מדריך/ת פעילות

 

 

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת                   

הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות שירות המדינה