הפקדת דמי כיס עבור מאושפזים

העברת כסף למטופלים בזמן משבר הקורונה

ניתן להעביר כסף דרך הביט, ולציין שם המטופל.

את ההעברות יש לעשות לטלפון מספר 050-6267920.

הקפידו לציין עבור מי מתבצעת ההעברה

 

ניתן להפקיד כסף מדי חודש בגזברות בית החולים אשר יחולק אחת לשבוע. גובה הסכום שניתן לקבל בשבוע נקבע בהתאם לסכום החודשי המופקד בידי המשפחה/אפוטרופוס, ומומלץ להתייעץ עם צוות המחלקה.

את הכסף יש להפקיד לחשבון מס. 028121 על שם מרכז לבריאות הנפש לב השרון – הפקדות, אשר מתנהל בבנק הדואר מס. 09 בסניף מס. 01 ברחוב יפו 217 בירושלים.

מומלץ לפנות לאחר הפקדה ראשונה לגזברות בית החולים עם מספר אסמכתא (אישור על ההפקדה מטעם הבנק) על מנת לוודא שנקלטה על שם המאושפז.

צוות המחלקה יתדרך לגבי שעות פעילות הגזברות והעברת הכסף לידי המטופל.

גזברות המרכז הרפואי לב השרון

מוריה ענבי 09-8981108

moriya@lev-hasharon.co.il