הנהלת המרכז הרפואי לב השרון

 

ד”ר שמואל הירשמן – מנהל המרכז הרפואי

ד”ר אסף שלף – סגן מנהל המרכז הרפואי

ד”ר דורית פורת – עוזרת מנהל המרכז הרפואי

גב’ יהודית אלי – מנהלת אדמיניסטרטיבית

גב’ גלית לוי – מנהלת שירותי הסיעוד

מר איאד ח’מיסה – מנהל הכספים

 

 

קו מפריד

 

לשכת הנהלת המרכז הרפואי:

גב’ חנה קורצוייל – ראש ענף מנהל רפואי ומנהלת לשכה

טל. 09-8981221, 09-8981250

פקס. 09-8945054

מען למשלוח דואר: ת.ד. 90,000 נתניה 42100