גיוון תעסוקתי ומניעת גזענות

החוק במדינה ישראל מנחה לתת ייצוג הולם לבני שני המינים, לאנשים עם מוגבלויות, לאוכלוסייה הערבית וליוצאי אתיופיה בכלל התפקידים שבשירות המדינה. מטבע הדברים, הגיוון נועד לצמצם אפליה ולאפשר שילוב של אוכלוסיות אשר סובלות מתת-ייצוג במערכת הציבורית. המטרה – שינוי התרבות הארגונית כך שתתבסס על קבלת האחר.

אבל זו אינה הסיבה היחידה לכך שמהמערכת הממשלתית החליטה לאמץ מדיניות זו.

חוסר ייצוג הולם מונע סביבת עבודה שוויונית ומגוונת ופוגם בטיב השירות הניתן לאזרח. למעשה, הגיוון התעסוקתי  של ההון האנושי, נועד בראש ובראשונה לשפר את ביצועי המערכת הציבורית.

צוות המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון, ממש כמו המתמודדים המגיעים אלינו לטיפול, מהווה פסיפס אנושי מרהיב ומגוון המורכב מכלל מרכיבי החברה הישראלית. בזכות ההון האנושי המגוון שלנו יש לנו הכבוד והזכות לתת שירות מקצועי יותר, חומל יותר, חדשני יותר ופורץ דרך יותר.

כדי ליישם את המדיניות הממשלתית בנושא, הוקמו 2 אגפי מטה:
• האגף לגיוון תעסוקתי – הכפוף לנציבות שירות המדינה.
• יחידת התיאום הממשלתית למאבק בגזענות במשרד המשפטים.

כמו כן, בכל מוסד ממשלתי הוגדר ממונה, אשר תפקידו ליישם את המדיניות.

תפקידי הממונה במשרד כוללים, בין השאר:

  • מעורבות בהגדלת שיעור המועסקים מאוכלוסיות מגוונות.
  • ביצוע פעולות להעלאה וקידום המודעות למיגור גזענות.
  • להוות כתובת משרדית לתלונות (הן של עובדים והן של הציבור שביה”ח משרת).
  • ליזום פעולות הדרכה, הכשרה והסברה בתחום מניעת גזענות ובתחומים שמהווים חסמים לאוכלוסיות מופלות על רקע דעות קדומות ותפיסות סטריאוטיפיות.

 

להלן פרטי ההתקשרות עם הממונה על גיוון תעסוקתי ומניעת גזענות במרכז:

עו”ד שירה צלקה

כתובת דואר אלקטרוני: shirat@lev-hasharon.co.il

מספר טלפון במשרד: 09-8980393

הציבור מוזמן לדווח על תופעות אפליה על רקע גזעני.

*לכל פונה שמורה גם הזכות לפנות לגורם מוסמך אחר המוסך על פי דין, לרבות אל היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות בכתובת: antiracismunit@justice.gov.il או בפקס: 02-6468016

 

לקבלת מידע נוסף היכנסו לקישורים: