מכתבי תודה

מכתב הערכה – מטופלת ממחלקה פעילה ג’

 

מבחר מכתבי תודה ממטופלות עוגן, היחידה לטיפול בטראומה

מכתבי תודה