ועדה פסיכיאטרית

ועדה פסיכיאטרית היא ועדה שתפקידה לדון בהארכות אשפוז של חולים המאושפזים בתוקף הוראת אשפוז של פסיכיאטר מחוזי או מתוקף צו אשפוז. הועדה מתכנסת בהרכב של שלושה חברים:
יו”ר הוועדה- משפטן בדרגת שופט בית משפט השלום.
שני חברי ועדה נוספים- רופאים פסיכיאטרים מומחים, האחד מתוך שירות המדינה והאחר שאינו בשירות המדינה. שני הרופאים אינם מתוך סגל בית החולים שבו מתקיימת הועדה.

סמכויות הועדה

בסמכות הועדה לדון ולהחליט על המשך אשפוז כפוי או שחרור מאשפוז כפוי.

לא בסמכות הועדה להחליט על טיפול תרופתי, שיבוץ למחלקה בתוך המוסד הרפואי או בבעיות סוציאליות.

במידה שהפסיכיאטר המחוזי הורה על אשפוז בכפיה המטופל  רשאי המטופל לערער על החלטה זו בפני
הועדה הפסיכיאטרית, בקשתו תידון תוך 5 ימים. הוראת אשפוז תקפה עד 7 ימים, וניתן להאריך את תוקפה בפניה נוספת לפסיכיאטר המחוזי בשבעה ימים נוספים. אם החולה, למרות הטיפול הרפואי שהוא מקבל, עדיין מסכן את עצמו או את זולתו, הדבר יובא לדיון בפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית. האשפוז הכפוי ימשך עד שמצבו הנפשי של המטופל יאפשר את שחרורו.ועדה פסיכיאטרית רשאית להאריך את תקופת האשפוז של המטופל המאושפז בכפייה לתקופה של
עד 3 חודשים. בתום שלושה חודשים אלו הועדה רשאית להאריך את האשפוז בתקופות של עד 6 חודשים בכל פעם.

הגורמים המופעים בפני הועדה:

המטופל- על המטופל להיות נוכח בעת הדיון בעניינו בוועדה. יחד עם זאת אם עפ”י דעת הועדה נוכחות המטופל בדיו (בכולו או בחלקו) עלולה לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של המטופל, הועדה יכולה לקיים את הדיון גם בהיעדרו.
עורך-דין של המטופל – בדיון בפני הועדה רשאי וזכאי החולה להיות מיוצג ע”י עורך דין מטעם הסניגוריה הציבורית במשרד המשפטים, עו”ד המייצג את האינטרס של המטופל מבחינה משפטית בהיבט של שמירה על זכויות הפרט והמטופל, ולא מבחינה רפואית.
צוות רפואי- הועדה רשאית לזמן לדיון או לאפשר את נוכחותם של רופאים וצוות טיפולי ממחלקת האשפוז. לרופא המטפל  מבית החולים אין יכולת החלטה בוועדה.
בני משפחה ומלווים של המטופל יכולים לבקש להופיע בפני הועדה. מתאמת מטעם המחלקה המאשפזת תזמין את בני המשפחה להשתתף. חשוב שהוועדה תשמע את עמדת המשפחה ואת התיאור המדויק של מצב המטופל והתנהגותו לפני האשפוז ובמהלכו. לנוכחות של בני המשפחה ועמדתם כלפי המטופל יש משקל בהחלטת הועדה.

לעתים בני המשפחה אינם מעוניינים לדבר בוועדה בכדי לא לפגוע בבן המשפחה המאושפז או מתוך חשש מתגובותיו. קיימת אפשרות לבקש לדבר שלא בנוכחות האדם המאושפז, או לשלוח מכתב לוועדה. חשוב להכין את בן המשפחה, שהמלווים מעוניינים להיכנס לדיון לבדם. על מנת למנוע עימות, חשוב לנהוג בשקיפות.
ניתן להתייעץ על הדרך הטובה בה כדאי לנהוג, עם הצוות המטפל או עם מרכז המשפחות של בית החולים- “המשפחה שבלב”.

רשות הדיבור בועדה

רשות הדיבור למלווים ניתנת רק לאחר פניה אליהם מחברי הועדה, כמו בדיון משפטי.

מסירת החלטות הועדה
החלטת הועדה אינה ניתנת במקום. מספר שעות לאחר הדיון תימסר ההחלטה למטופל במחלקת האשפוז. איש הטיפול מהמחלקה יצור קשר עם המשפחה ויעדכן לגבי החלטת הועדה.

ערעור על החלטות הועדה

חולה רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי ולערער על החלטת הועדה.