חוברת זכויות בריאות הנפש

החוברת המצורפת נכתבה בעקבות צורך שעלה מהשטח במידע מרוכז, הכולל את הזכויות השונות המגיעות לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. החוברת מיועדת למקבלי השירותים, לאנשי מקצוע, לבני משפחה ולכל מי שמקבל ליווי או מלווה אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. החוברת נועדה להקל על ההתמצאות בעולם הזכויות הרחב, שנמצא עד כה באתרים ובמקורות שונים ורבים, ולאגד תחתיה את הזכויות המוענקות דרך המוסדות השונים.

על מנת להקל על השימוש בחוברת, הפרקים חולקו לפי תחומים, כאשר כל פרק מתייחס לתחום מסוים בו ניתנות זכויות על ידי ארגונים שונים באותו התחום.
בנוסף, החוברת בנויה בצורה אינטראקטיבית המסייעת לדלג באופן ישיר לתחום המבוקש: ניתן להקיש על כל שם פרק או תת פרק בתוכן העניינים ועל ידי כך לעבור ישירות לאותו עמוד. כמו כן, במהלך הקריאה תמצאו קישורים המסומנים בקו, עליהם ניתן להקיש ולעבור לאתר או למסמך המבוקש.

קריאה מהנה ובהצלחה!

חוברת זכויות מקיפה בריאות הנפש