אשפוז כפוי

אשפוז כפוי הוא אשפוז בניגוד לרצונו של אדם הנמצא במצב של חולי ובעטיו מסכן את עצמו או את סביבתו.

סיכון עצמי הוא התנהגות שעלולה לגרום לנזק ממשי לאדם עצמו, לדוגמא: אדם אשר עקב מצבו הנפשי המעורער מתכנן לפגוע בעצמו, להתאבד, מפסיק לאכול ו/או לשתות לתקופה לא מוגבל, מסתובב ברחובות ימים מבלי לדאוג לצרכיו הבסיסיים, נכנס למריבות ותגרות עם אנשים זרים ועלול להגיע למצבים של סיכון, נוהג בצורה מסוכנת או מפסיק טיפול תרופתי החיוני לבריאותו הגופנית על דעת עצמו והדבר עלול להחמיר את מצב בריאותו עד כדי כך שיהיה בסכנת מוות.

סיכון אחרים משמעו אדם המאיים או פוגע פיזית בסובבים אותו, נוהג באופן מסוכן, הורה שבעקבות מצבו/ה הנפשי מהווה סיכון פיזי לילדיו/ה וכו’.
הקביעה כי אדם מסוכן חייבת להתבסס על עובדות ולא ניתן להסתפק בהשערות.

האם כל אדם שמאיים באובדנות יגיע לאשפוז כפוי?
לא. הדבר תלוי במצבו הנפשי בעת האיום. בדיקה של פסיכיאטר תקבע האם יש צורך באשפוז כפוי או לא.

אל מי פונים כדי לאשפז אדם בכפיה?
פסיכיאטר מחוזי הוא זה שמוציא הוראה על אשפוז כפוי שנקראת “הוראת אשפוז”.
אדם המוכר למערכת הפסיכיאטרית, ייבדק ע״י פסיכיאטר והוא יחליט האם יש עילה לאשפוז כפוי. אם כן הפסיכיאטר יפנה לפסיכיאטר המחוזי כדי להוציא הוראה לבדיקה פסיכיאטרית כפוייה.
אדם שאינו מוכר למערכת הפסיכיאטרית יידרש להיבדק ע״י אחד מאנשי הטיפול: פסיכיאטר, רופא משפחה ו/או עובדת סוציאלית. לאחר שייבדק ע״י אחד מאנשי המקצוע האלה והם יתרשמו שיש מצב המצריך בדיקה פסיכיאטרית, הם יפנו לפסיכיאטר המחוזי ויבקשו ממנו להוציא הוראה לבדיקה כפויה.

עם מי כדאי להתייעץ אם אני מתלבט לגבי מצבו של בן המשפחה שלי?
ניתן לצלצל ו/או להגיע למיון של בית החולים בכל שעה. בשעות הבוקר נמצא במקום רופא פסיכיאטר מומחה, מנהל המיון, ובשעות אחה״צ והלילה נמצא במיון פסיכיאטר תורן.

מי הם “האחים המאשפזים”?
ברגע שהוצאה הוראת בדיקה או הוראת אשפוז עבור אדם, האחים המאשפזים מגיעים לביתו כדי להביאו למיון בביה״ח. האחים המאשפזים הם אחים פסיכיאטריים שמועסקים ע”י הפסיכיאטרי המחוזי.

כיצד מערערים על אשפוז פסיכיאטרי?
יש להגיש בקשת ערר לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית. הוועדה תדון בערר בישיבתה הקרובה, לא יותר מאוחר מ-5 ימים מיום הגשתו.

כמה זמן נמשך אשפוז כפוי בעקבות הוראת אשפוז?
הוראת אשפוז תקפה עד 7 ימים, וניתן להאריך את תוקפה (כלומר להמשיך את האשפוז הכפוי) בפניה נוספת לפסיכיאטר המחוזי, בעוד 7 ימים. אם החולה, למרות הטיפול הרפואי שהוא מקבל, עדיין מסוכן לעצמו או לאחרים, הדבר יובא לדיון בוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.

כמה זמן נמשך אשפוז כפוי בעקבות החלטה של הוועדה הפסיכיאטרית?
קשה להעריך מראש כמה זמן ימשך האשפוז הכפוי, מפני שאורך האשפוז תלוי במצבו הנפשי של האדם. ישנם מקרים רבים בהם במהלך האשפוז האדם מבין את הצורך בקבלת טיפול והאשפוז הופך מאשפוז כפוי לאשפוז בהסכמה.
כשהאדם אינו מסכים להישאר באשפוז מרצונו ועדיין מתקיימים התנאים לאשפוז הכפוי (כלומר, הוא עדיין מסוכן לעצמו או לאחרים), ניתן יהיה להאריך את האשפוז הכפוי.
מי מחליט להאריך את האשפוז הכפוי?
רק הועדה הפסיכיאטרית המחוזית רשאית להחליט על הארכת האשפוז הכפוי. האשפוז הכפוי ימשך עד שמצבו הנפשי של האדם יאפשר את שחרורו, בהתאם להחלטות הועדה הפסיכיאטרית המחוזית.

מה ההבדל בין מחלקה פתוחה לסגורה?
כשמם כן הם. מחלקה פתוחה היא מחלקה שבה הדלתות פתוחות והמטופלים יכולים להיכנס ולצאת משערי המחלקה.
במחלקה סגורה הדלתות נעולות והמטופל יכול לשהות בתוך המחלקה ובחצר הצמודה למחלקה.
בשני סוגי המחלקות מתקיימות פעילויות דומות, קבוצות, ריפוי בעיסוק, ושיחות עם המטפלים האישיים.

אז זה אומר שאין חופשות ואין יציאות מהמחלקה באשפוז כפוי?
לא, זה לא מחויב המציאות. כשמצבו של האדם מתייצב והמחלקה מחליטה שהוא יכול לצאת מחוץ למחלקה, הדבר יתאפשר בהדרגה. בתחילה החולה יצא בליווי המשפחה או איש מקצוע אל מחוץ למחלקה, לשטח בית החולים. בהמשך יצא ללא ליווי. גם לגבי חופשות הביתה הדבר דומה. כשמצבו יאפשר זאת, האדם יצא לחופשות סוף שבוע בהשגחת בני משפחתו.

איך נראה שחרור לאחר אשפוז כפוי?
המטופל ישתחרר לביתו כשהוא מוזמן למעקב אצל פסיכיאטר. המעקב יעשה או במרפאות החוץ הנמצאות בבית החולים או במרפאה לבריאות הנפש בנתניה. המחלקה ביחד עם המטופל יחליטו על מיקום המשך המעקב הרפואי.
ישנם מצבים בהם המטפלים ימליצו על טיפול מרפאתי כפוי. הפסיכיאטרי המחוזי הוא שיחליט אם יש צורך להפעיל טיפול מרפאתי כפוי.

מהו טיפול מרפאתי כפוי?
טיפול מרפאתי כפוי נועד להבטיח שהאדם ימשיך לקבל את הטיפול הפסיכיאטרי שהוא זקוק לו כדי להישאר במצב נפשי מאוזן. כשאדם שאושפז בכפייה, ומצבו השתפר במהלך האשפוז, אינו מוכן להמשיך בטיפול הרפואי, ניתן, על פי הצורך להמשיך ולכפות עליו טיפול.
מצבים אלה תלויים במעשיו טרם האשפוז ועד כמה פגע בעצמו או בסביבתו בתוך המצב של חולי, וכן במידת ההיענות של האדם לטיפול.
לדוגמא – אדם שנתן מכות קשות לאביו המבוגר טרם אשפוזו הכפוי, או שאינו נוטה להגיע לביקורים אצל הפסיכיאטר, ישוחרר מביה״ח עם הוראה לטיפול מרפאתי כפוי.

איך מתבצע טיפול מרפאתי כפוי?
המטופל מקבל הזמנה להגיע לבדיקה אצל הפסיכיאטר. אם הוא אינו מגיע תוצא עבורו בקשה להוראת הבאה, דהיינו, יגיעו אחים מאשפזים לקחת אותו לבדיקה.

מהו צו הסתכלות?
אדם שביצע עבירה, ובית המשפט התרשם שמצבו הנפשי מעורער, יישלח להסתכלות פסיכיאטרית מקיפה. הבדיקה נערכת בפגישה ביחידה המשפטית, או תוך כדי אשפוז ביחידה המשפטית שבמחלקה הסגורה.
הבדיקה נמשכת מספר שעות עד מספר שבועות, על פי החלטת בית המשפט. בזמן זה צוות המחלקה בודק את האדם ומגבש חוות דעת פסיכיאטרית לגבי מצבו הנפשי.

מהו צו אשפוז?
כאשר בית המשפט שוכנע שהאדם שביצע עבירה, לוקה במחלת נפש ואינו מסוגל לעמוד לדין, הוא יכול לכפות על האדם אשפוז. כלומר, אדם שבזמן שעבר את העבירה סבל ממחלת נפש פעילה, ובגלל מחלת הנפש ממנה הוא סובל, לא היה אחראי למעשיו, יישלח על ידי בית המשפט לאשפוז כפוי בתוקף צו אשפוז.
כמה זמן נמשך אשפוז כפוי בתוקף צו אשפוז?
צו האשפוז תקף למשך 6 חודשים. בכל 6 חודשים החולה מוצג לפני הועדה הפסיכיאטרית המחוזית שמחליטה אם יש צורך להאריך את תוקף הצו ב-6 חודשים נוספים.
כלומר, משך האשפוז הכפוי בתוקף צו אשפוז תלוי במצבו הנפשי של האדם, אך גם בחומרת העבירה שביצע. לעתים גם כאשר מצבו הנפשי של האדם משתפר, יימשך האשפוז הכפוי.

מהו צו מרפאתי כפוי?
כאשר קיימת אפשרות שהאדם יחזור ויבצע עבירה אם מצבו הנפשי ידרדר, ניתן להבטיח שיקבל טיפול במרפאה בתוקף צו מרפאתי כפוי. בית המשפט יכול להוציא צו מרפאתי כפוי, במקום צו אשפוז או בהמשך לצו אשפוז.
הועדה הפסיכיאטרית המחוזית יכולה להמיר צו אשפוז, בצו לטיפול מרפאתי כפוי.
הפעלת הצו המרפאתי הכפוי דומה להפעלת הוראה מרפאתית כפוייה.

כתבה: מיכל פרקל , עובדת סוציאלית, מומחית בבריאות הנפש.
סייעו: דר’ אויפה, מנהל מרפאת לב-השרון.
יהודית גלברד, מנהלת השרות הסוציאלי.