השירות הסוציאלי

העובדים הסוציאליים הינם חלק מצוות המטפלים בכל מחלקות המרכז הרפואי. בעבודתם הם מיצגים את התפיסה המקצועית השמה דגש על המטופל כאדם ייחודי, על יחסי הגומלין בינו ובין סביבתו ועל הנסיבות שהביאו אותו למשבר.
שיטות הטיפול משלבות בין התערבויות פרטניות, קבוצתיות ומשפחתיות. חלק בלתי נפרד מהטיפול הוא מיצוי זכויות ובניית תכנית טיפול שיקומית.

 

העובדים הסוציאליים שותפים מלאים לטיפול הישיר בחולים ומשמשים כמנהלי טיפול במחלקות השונות, גישה טיפולית בה איש מקצוע טיפולי מתוך המחלקה מרכז את המידע על התקדמות הטיפול במטופל מכל המגזרים הפעילים במחלקה, מן המטפלים הפרטניים וממנחי הקבוצות השונות, מטפל באופן ישיר בחולה (פסיכותרפיה), בונה תכנית ליווי ושיקום ומבצע אותה, ומשתף את משפחתו של המטופל בתהליך.

העובדים הסוציאליים ידגישו בכל דיון במחלקה את חלקו של המטופל בתוך המערכת המשפחתית והקהילתית. הם יקיימו קשר עם בני משפחתו, חבריו או המעסיק – על פי רצונו של המטופל, יציעו ליווי וטיפול לבני המשפחה המתמודדים גם הם עם קשיים, ויבנו תכנית המשך תוך שיתוף המטופל.

ענף העבודה הסוציאלית מעורב בטיפול באלימות במשפחה (במקרים הרלוונטיים), בסל שיקום , במינוי אפוטרופסים כמתחייב בחוק, ומפעיל גם את מרכז תמיכה והליווי למשפחות המטופלים.

צוות העובדים הסוציאליים כולל עו”ס מנוסים, בעלי מומחיות בטיפול משפחתי, בוגרי בתי ספר לפסיכותרפיה ומומחים בטיפול קבוצתי, שהוכרו כעובדים סוציאליים מומחים בבריאות הנפש.

במחלקות המרכז הרפואי לב-השרון משולבים סטודנטים לעבודה סוציאלית העושים את הכשרתם המעשית, במסגרת לימודי התואר הראשון והשני מאוניברסיטת חיפה, אריאל ומכללת רופין.

על הכשרה מעשית בעבודה סוציאלית בלב השרון

הצוות המקצועי

ראש השירות הסוציאלי:
עו”ס אורינא צדקני-פלש
09-8981176 orinatf@lev-hasharon.co.il