סל שיקום

סל השיקום מקנה לנפגע הנפש זכאות לשירותים, תוך שימת דגש על שיקומו בקהילה ולא בתוך מסגרת האשפוז. במסגרת הסל ניתן סיוע בתחומים שונים:
• תעסוקה
• דיור
• השלמת השכלה
• חברה ושעות פנאי
• סומכות שיקומית
• סיוע למשפחות נפגעי נפש
• טיפולי שיניים
• תיאום טיפולסל השיקום פועל מכוח החוק לשיקום נכי נפש בקהילה התש”ס 2000, ונמצא באחריות המחלקה לשיקום נכי נפש בקהילה בשירותי בריאות הנפש של משרד הבריאות.
תנאי הזכאות לקבלת סל שיקום הם:

1. תושב ישראל
2. מעל גיל 18
3. סובל/ת מנכות נפשית בשיעור 40% ומעלה עפ”י קביעת המוסד לביטוח לאומי בסעיפי ליקוי נפשי.

במסגרת סל השיקום נבנית תכנית שיקום הכוללת יעדים ומטרות בכל תחומי החיים, וקובעת צעדי פעולה מפורטים. התכנית מותאמת לצרכיו של המשתקם ונבנית בשיתוף פעולה בינו לבין מתאם הטיפול או הגורם המפנה לוועדת השיקום האזורית (בית חולים פסיכיאטרי, מרפאה/תחנה לבריאות הנפש, שירותי הרווחה, מסגרת שיקומית בקהילה או מטפל פרטי) והיא נבחנת ומתעדכנת מעת לעת.

במקרים שבהם אין מתאם טיפול או גוף מטפל שמסייע לאדם נפגע הנפש, יש באפשרותו למלא את טפסי הפנייה לועדת השיקום בכוחות עצמו, לצרף את כל הניירת הנדרשת (כולל הטופס הממולא על ידי הרופא הפסיכיאטר המטפל), ולהגישם ישירות לוועדת השיקום האזורית. כמו כן יכול בן משפחה לפנות לוועדה בשם נפגע הנפש ובהסכמתו, בצירוף כל הטפסים הנדרשים.

טופס פניה לועדת סל שיקום

להדרכה על זכאות לסל השיקום ותהליך הפניה, מומלץ להיכנס

למרכז מידע ושיתוף למשפחות מתמודדי נפש (ממ”נ).