תודה שבחרתם לתרום לעמותת ידידי המרכז לבריאות הנפש לב השרון

Thank you for choosing to donate to the Friends of Lev Hasharon Mental Health Medical Center Association

לביצוע התרומה לחצו כאן (כרגע לא ניתן להעביר תרומות)
To make a donation press here (currently donation is not available)

פסיפס בכניסה למרכז הרפואי, פרי עבודת יד של מטופלים במסגרת פרוייקט אומנות בהובלת עמתת ידיד בלב ובנפש

דרך ארוכה לפנינו…. תרומתכם תאפשר לנו להרחיב את פעילותנו למען המתמודדים!

Long way ahead of us… Your donation will enable us to expand our activities for the sake of the patients

 

קראו מה עשינו עד היום ומה עוד ניתן לעשות בעזרתכם ….

 

  • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
  • Cancelling a transaction in accordance with Consumer Protection Regulations (cancelling a transaction), 2010 and Consumer Protenction Law, 1981