חדר המיון

חדר המיון פתוח בכל שעות היממה, כל ימות השנה ומאויש על-ידי רופא תורן וצוות סיעודי. רופא כונן ועובדת סוציאלית כוננית מספקים גיבוי.

בחדר המיון מתקבלים פונים ללא צורך בהפניה או תאום מראש.

מטרת הבירור במיון היא לאתר מטופלים הזקוקים לאשפוז או, מאידך, להמליץ על המשך טיפול במסגרות אחרות כגון מרפאות חוץ או במוסד רפואי אחר, בהתאם לצרכי המטופל ואזור מגוריו.

בני משפחה של המטופל ישותפו בתהליך ויקבלו גם הם הסבר מצוות המיון לגבי מצבו הנפשי והמשך הטיפול בו.

הצוות המקצועי

מנהל חדר המיון: ד”ר רומן ויימן 09-8981203

אח אחראי: ודים ספוג’ניקוב 09-8981253

מנהלת משרד קבלת חולים: חגית מימון
09-8980411

רכזת קבלת חולים: אורלי קחזם
09-8981203

נאמנת משפחות: מזל פרוזיאן

מידע חיוני

בעת הקבלה בחדר המיון יש להירשם ולהציג תעודת זהות.

סדר קבלת החולים על פי שיקול דעת הצוות המקצועי ובהתאם לרמת הדחיפות.

לאחר הקבלה יערך בירור ראשוני  בידי אח/ות על סיבות ההגעה וההרגשה הכללית ומדידת סימנים חיוניים (לחץ דם, דופק וכו’) על פי הנדרש.

בשלב הבא יערוך רופא המיון ראיון פסיכיאטרי למטופל.

על פי החלטת רופא תערך גם בדיקה גופנית הכוללת בדיקת אק”ג.

לבדיקות יכול להתלוות אדם מטעם המטופל (למטופלת הזכות לבקש כי בדיקת האק”ג תתבצע בידי אחות או בנוכחות אישה).

בתום התהליך יחליט הרופא על המשך הטיפול.

במידה שיוחלט על אשפוז באחת ממחלקות בית החולים יקבל המטופל מידע על המחלקה ועל זכויותיו וחובותיו כחולה (על פי חוק זכויות החולה 1996), ויתבקש לחתום על הסכמה לאשפוז (אשפוז כפוי נעשה רק במקרים בהם קיימת הוראת אשפוז מטעם הפסיכיאטר המחוזי או צו בית משפט בכפוף להוראת החוק לטיפול בחולי נפש, 1991).

המטופל יתבקש להפקיד חפצי ערך בכספת בית החולים שאותם יאסוף מגזברות בית החולים בעת שחרורו, או לחילופין, למוסרם למלוויו. אין בית החולים אחראי לאובדן דברי ערך שלא הופקדו בכספת.

איש צוות ילווה את המטופל לקליטה במחלקה שם יקבל המטופל מידע אודות המחלקה (קישור לדף מחלקות) ויעבור תשאול קצר.

באם יוחלט בתום הבירור במיון על טיפול אמבולטורי במרפאות לבריאות הנפש, ינתן למטופל הסבר על הליך הקבלה למרפאה הרלוונטית. בהפניה ראשונית יהיה עליו להמציא טופס 17 למנוי אבחוני (קוד L0771 , התקף לשתי פגישות) ממרפאת האם.

צוות חדר המיון עושה כמיטב יכולתו לקצר את זמן ההמתנה ומקווה לשיתוף פעולה מצדכם במקרים שבהם חל עיכוב כלשהו בטיפול.

לרשות המבקרים והממתינים קפיטריה הפתוחה

בימים א – ה  בשעות 08:00-17:00

יום שישי  בשעות 08:00-12:00

תמיכה במשפחות

מרכז המשפחות “המשפחה שבלב” מלווה בני משפחה של מתמודדים בעת האשפוז ואף לאחריו.

טלפון 09-8981241 :

michalh@lev-hasharon.co.il