המרכז הרפואי והקהילה

מעבר למחוייבות לאיכות הטיפול קיימת בבסיס החזון של המרכז הרפואי לב השרון השאיפה לתרום לשינוי פני החברה בכל הקשור להתייחסות לבריאות הנפש. בית החולים פותח את שעריו לקהילה על מנת להסיר את חומת הדעות הקדומות כלפי מתמודדים עם בעיות נפשיות, ולקרב בין בני אדם. לשם כך הוקמה הוקמה המנהלת לפעילות משלימה.
מדובר במסגרת המספקת מענה בתחומים שאינם מתחייבים מתוך הפרוטוקול הרפואי והטיפולי אך מהווים נדבך משמעותי המיטיב עם המטופל. המרכז לבריאות הנפש לב השרון הינו מרכז רפואי מצטיין בפעילות משלימה עבור המטופלים. מדובר בקשת של פעילויות חברתיות וטיפוליות שוטפות – רובן הגדול בהתנדבות מלאה – תוך כדי שיתוף פעולה עם הקהילה סביב בית החולים.

תוכניות המנהלת

התנדבות בבית החולים
הופעות ואירועים משותפים לקהילה, למטופלים ולבני משפחותיהם
חמישי בלב
מרכז אמנויות
תכנית חשיפה לבריאות הנפש לתלמידי בתי ספר

קראו מה חדש בעלון חודש מאי של המנהלת לפעילות משלימה