הפקדת דמי כיס עבור מאושפזים

ניתן להפקיד כסף מדי חודש בגזברות בית החולים אשר יחולק אחת לשבוע. הסכום המירבי שניתן לקבל בשבוע הוא 100 ₪. גובה הסכום נקבע בהתאם לסכום החודשי המופקד ומומלץ להתייעץ עם צוות המחלקה.

את הכסף יש להפקיד לחשבון מס. 028121 על שם מרכז לבריאות הנפש לב השרון – הפקדות, אשר מתנהל בבנק הדואר מס. 09 בסניף מס. 01 ברחוב יפו 217 בירושלים.

מומלץ לפנות לאחר הפקדה ראשונה לגזברות בית החולים עם מספר אסמכתא (אישור על ההפקדה מטעם הבנק) על מנת לוודא שנקלטה על שם המאושפז.

צוות המחלקה יתדרך לגבי שעות פעילות הגזברות והעברת הכסף לידי המטופל.

גזברות המרכז הרפואי לב השרון

שרית הימלשטיין 09-8981108

sarith@lev-hasharon.co.il