ביקורי משפחות בעת משבר קורונה

לא מתקיימים ביקורים במחלקה פעילה ד’.

בשאר המחלקות מתקיימים ביקורים על פי הנהלים המפורטים.

ביקורים של בן משפחה/אפוטרופוס אחד בתנאים הבאים:
כאשר המבקר חש בטוב, יתמגן כראוי, ובתנאי שיעבור תשאול ומדידת חום, אינו סובל מתסמינים חום או שיעול ויחתום על ההצהרה (נוסח בהמשך)

שעות ביקורים

ביקורים יתאפשרו בין השעות 16 ל 20 בתאום מראש.

תאום הביקור

יעשה מול אחות אחראית או נאמנ/ת משפחות במחלקה. אין להגיע ללא זימון מתואם.

מיגון 

המבקר יעטה מסיכה במשך כל הביקור

יישמר מרחק של 2 מטרים בין המבקר לחולה/דייר.

משך הביקור עד חצי שעה.

הצהרת המבקר

למען בריאות בני משפחתך ובריאות הדיירים והסובבים תידרשו לחתום על טופס ההצהרה הבא:

א. אני מצהיר \ ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס

ב. אני מצהיר \ ה כי איני סובל משיעול או קשיי נשימה .

ג. אני מצהיר \ ה כי לא שהייתי ב – 14 הימים האחרונים בחו “ל או ברשות הפלסטינית.

ד. אני מצהיר \ ה כי לא היית במגע עם חולה שאובחן עם נגיף קורונה החדש או מישהו מדיירי הבית
נמצא בבידוד בית .

ה. אני מתחייב להישמע להנחיית הצוות ולשמור על כללי הבטיחות הנדרשים שכוללים שמירה על
מרחק ומסיכה .

שם מלא של המבקר : ——————
שם הדייר: —————–
קירבה : —————–
תאריך :——————
חתימה : ——————

העברת חבילות

ככלל ניתן יהיה להביא דברים יבשים, דברי לבוש וחבילות סגורות בלבד, בשתי הדרכים הבאות:

אפשרות ראשונה- בעת ביקור תימסר החבילה לאיש ביטחון, תעבור בידוק ולאחריו תימסר לאיש צוות ולמטופל.

אפשרות שנייה- לעמדת הביטחון בשער בית החולים בין השעות 16:00 ל- 19:00 בלבד, המאבטחים יודיעו למחלקות ואיש צוות יגיע לקחת את החבילה. חבילות שיגיעו לא בשעות הנקובות יוחזרו למשפחה.