ביקורי משפחות בעת משבר קורונה

במהלך הסגר הכללי  לא יתקיימו ביקורי משפחות

לאחר הסגר יתאפשר ביקור של בן משפחה/אפוטרופוס אחד על פי כללי התו הסגול בחדרי ביקור אשר בתוך המחלקות, כאשר המבקר חש בטוב, אינו סובל מתסמינים חום או שיעול, יתמגן כראוי, יעבור תשאול ומדידת חום בכניסה ויחתום על הצהרה (נוסח בהמשך).

תאום הביקור

יעשה מול אחות אחראית או נאמנ/ת משפחות במחלקה. אין להגיע ללא זימון מתואם. זמני הביקורים האפשריים:

בימים א’ – ה’ בין השעות 16:00 – 20:00

ביום שישי בין השעות 10:00 – 13:00

ביום שבת בין השעות 10:00 – 20:00

מיגון 

המבקר יעטה מסיכה במשך כל הביקור

יישמר מרחק של 2 מטרים בין המבקר לחולה/דייר.

משך הביקור עד חצי שעה.

הצהרת המבקר

למען בריאות בני משפחתך ובריאות הדיירים והסובבים תידרשו לחתום על טופס ההצהרה הבא:

א. אני מצהיר \ ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס.

ב. אני מצהיר \ ה כי איני סובל משיעול או קשיי נשימה.

ג. אני מצהיר \ ה כי לא שהייתי ב – 14 הימים האחרונים בחו “ל או ברשות הפלסטינית.

ד. אני מצהיר \ ה כי לא היית במגע עם חולה שאובחן עם נגיף קורונה החדש או מישהו מדיירי הבית
נמצא בבידוד בית.

ה. אני מתחייב להישמע להנחיית הצוות ולשמור על כללי הבטיחות הנדרשים שכוללים שמירה על
מרחק ומסיכה.

שם מלא של המבקר : ——————
שם הדייר: —————–
קירבה : —————–
תאריך :——————
חתימה : ——————

העברת חבילות

ניתן להעביר חבילות סגורות בלבד. אוכל מוכן יובא בקופסא או בכלי סגור.

בעת ביקור תימסר החבילה לאיש ביטחון, תעבור בידוק ולאחריו תימסר לאיש צוות ולמטופל.

מסירת חבילה שלא בעת ביקור – לעמדת הביטחון בשער בית החולים בין השעות 16:00 ל- 19:00 בלבד. לא תתקבלנה חבילות מחוץ לשעות אלה.

במידת הצורך ניתן לפנות לאחראית ביקורי משפחות, גלית לוי 09-9891161 או לאסי טיגנר האוס בפניות הציבור 09-8981363