רשומות רפואיות

הרשומה הרפואית הינה תיעוד הרצף הטיפולי, היא פועלת על פי חוק זכויות החולה (1996) ומשמשת לצורך בקרה והטבה של הטיפול הרפואי ותוצאותיו.

הרשומה הרפואית של בריאות הנפש נחשבת ל”מידע רפואי חסוי ביותר”.

על המטופל להגיע למשרד הרשומות (רצוי לתאם הגעה מראש) עם תעודת זהות ולמלא במקום טופס.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות העתק צילום הרשומה הרפואית כרוך בתשלום לפי תעריפון משרד הבריאות.

לכשיסתיים הליך הכנת החומר המבוקש תיקבע פגישה נוספת שבה יקבל המטופל לידיו את הרשומות.

באי כוח מטעמו של המטופל נדרשים להצטייד במסמכים הבאים:

 • כתב ויתור על סודיות רפואית
  מקור/ נאמן למקור
  הנושא תאריך עדכני (עד שנה)
  מופנה: למרכז רפואי “לב-השרון” או לבית חולים פסיכיאטרי
  עד לחתימה: חתימת עד מהימן המאשר כי המטופל חתם בפניו (רופא, אחות, עו”ד, עו”ס, פסיכולוג)
 • ייפוי כוח מקור/נאמן למקור הנושא תאריך עדכני
 • במקרה של איסוף המידע ע”י שליח יש לתאם הגעה מראש, להצטייד בייפוי כוח (מקור) שניתן לשליח מטעם החברה ועל השליח להציג תעודת זהות.

 

מנהלת הרשומות הרפואיות: ורד רז

קבלת קהל: ימים א’ – ד’ בשעות 10:30-11:30; 13:00-14:00 (רצוי לתאם מראש)

טל. 09-8981207

פקס: 09-8980352