Archives

מחלקה ממושכת ג’

מחלקה ממושכת ג’ הינה מחלקה מוגנת עם מגמה שיקומית, בהתאם למצב המטופל. במחלקה נמצאים מטופלים הזקוקים למסגרת אשפוזית ממושכת. מטופל המתקבל למחלקה נבדק ע”י הצוות הרב מקצועי ונקבעת תכנית טיפולית המתאימה לצרכיו הייחודיים. מטופלים הנמצאים במחלקה תקופות ארוכות, מתבצעת לגביהם הערכה מחודשת באופן תקופתי. המחלקה מהווה בית עבור המטופלים ומציעה פעילויות מגוונות, כגון: קבוצות טיפוליות, […]

מחלקה פעילה ב’

מחלקה פעילה ב’ הינה מחלקה מוגנת לגברים במצבים פסיכיאטריים פעילים. הטיפול הניתן במחלקה כוללני ומתייחס להיבטים ביולוגיים, תרופתיים, פסיכולוגיים, משפחתיים ושיקומיים. חלק ניכר מהעבודה הטיפולית מתבצע במסגרות קבוצתיות וטיפולים פרטניים. לכל מטופל המתקבל לאשפוז מתמנה רופא מטפל ובהתאם לצורך גם מטפל אישי. במחלקה צוות רב מקצועי: רופאים, אחיות, עובדות סוציאליות, פסיכולוגים ומרפאים בעיסוק שישמחו לעמוד […]

מרפאת מבוגרים לב השרון

מרפאת מבוגרים לב השרון ממוקמת בתוך שטח בית החולים. במרפאה צוות רב מקצועי הכולל פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מרפאה בעיסוק, אחיות ומזכירות רפואיות. למרפאה מתקבלים מטופלים המופנים דרך רופא משפחה בשל מצוקה נפשית על כל גווניה, חולים המופנים על ידי שירותי הרווחה, וכן מטופלים הממשיכים טיפול לאחר אשפוז בבית החולים. פניות למרפאה יכולות להיות על […]

מחלקה פעילה ד’ – פסיכוגריאטרית

מחלקה ד’ הינה מחלקה פעילה מוגנת במחלקה בה מאושפזים מטופלים מעל גיל 60 בעלי אבחנות פסיכוגריאטריות. המחולקת לאגף גברים ואגף נשים. המחלקה חדשה מרווחת, ממוזגת, באווירה ביתית, ותואמת לצרכיהם הייחודיים של המטופלים. בחדרי המטופלים בין שתיים לשלוש מיטות, שירותים ומקלחת צמודים וארון בגדים אישי לכל מטופל. כל מטופל יכול להביא את חפציו האישיים בהתאם למצבו. […]

מעון לניצולי שואה ע”ש שימעון ויזנטל

המעון לניצולי שואה שוכן בקמפוס מטופח לצד המרכז הרפואי לב השרון. בקמפוס מטופלים קשישים אשר מוגדרים כחולים סיעודיים ותשושי נפש הסובלים ממגוון בעיות נפשיות וגופניות, לחלקם הגדול ירידה קוגניטיבית המלווה בתלות גוררת בסובבים אותם או במוסד הסיעודי. סביבת האשפוז במעון מתאפיינת בהקפדה על תחושת פרטיות בתוך סביבה בטוחה – שער המעון מאובטח אך יחד עם […]

מחלקה ממושכת ב’

מחלקה ממושכת ב’ הינה מחלקה פתוחה שיקומית הקולטת מטופלים לאשפוז ממושך. במחלקה צוות רב מקצועי: רופאים, אחיות, עובדות סוציאליות, פסיכולוגים, מרפאה בעיסוק, סטודנטים ממקצועות הטיפול ומתנדבים. חלק נכבד מהעבודה הטיפולית נעשה במסגרת קבוצות טיפוליות מסוגים שונים . במחלקה, לכל מטופל יש מטפל אישי שהוא מנהל הטיפול, האחראי לריכוז הנתונים מהמטפלים השונים ודרכו יכולים בני משפחה […]

מחלקה פעילה א’

מחלקה פעילה א’ היא מחלקה פתוחה פעילה ומעורבת (גברים ונשים באגפים נפרדים). המטופלים רשאים להסתובב בשטח ביה”ח עד השעה 22:00 אלא אם הוחלט אחרת על-ידי הצוות המטפל. במחלקה צוות רב מקצוע מתחומי הפסיכיאטריה, הסיעוד, ריפוי בעיסוק עובדים סוציאליים ופסיכולוגים. תחנת האחיות פועלת 24 שעות ביממה. לאחר בדיקה ראשונית מותאמת לכל מטופל במחלקה תכנית טיפולית אישית […]