ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הינו מקצוע טיפולי מקבוצת מקצועות הבריאות העוסק בקידום בריאות ואיכות חיים באמצעות מעורבות בעיסוקים משמעותיים. עיקר העשייה בריפוי בעיסוק מתמקדת בטיפול באנשים שעקב המוגבלות ממנה סובלים אינם נוטלים חלק בעיסוקים שונים כגון: תפקודי יום יום  בסיסיים (כגון לבוש, הגינה); תפקודי יום יום משניים (כגון עריכת קניות, שימוש בתחבורה ציבורית, ניהול משק בית, ניהול כספים); עבודה ולימודים; פנאי ופעילות חברתית.

מטרת ההתערבות לעזור למטופלים להשתתף ולקחת חלק בפעילויות אלה תוך התמקדות באדם עצמו וקשייו, בהתאמת העיסוקים למוגבלות ובהתאמת הסביבה כך שתתמוך בתפקוד. פעילויות הריפוי בעיסוק בתחום הפרטני והקבוצתי מאפשרים מרחב טיפולי השם דגש על הכוחות הבריאים, התארגנות דרך עשייה המכוונת למטרה, חוויה של חקירה, התנסות, הנאה והצלחה. במרחב זה ניתן מענה לצרכי של המטופל בתחומים של קשר אנושי וחברתי, ביטוי עצמי, קשר עם המציאות ומימוש הצורך בעשייה ובעיסוק לשימור ושיפור יכולות תפקודיות.

התערבות המרפאות בעיסוק במרכז כוללת:

אבחון והערכה של היכולת התפקודית באמצעות אבחונים, תצפיות, שאלונים ושיחות.

טיפולים פרטניים תוך שימת דגש על תפקוד בתחומי העיסוק השונים תוך הגדרת מטרות ויעדים משמעותיים למטופל.

טיפולים קבוצתיים בדגש על תפקודית שיקומית (כגון קבוצת מיומנויות וכישורי חיים, קבוצת בישול, קבוצת הכנה לשחרור, מיומנויות חברתיות ועוד).

הכנה לקראת שחרור תוך שימת דגש על תהליך שיקומי והמלצות לסל שיקום ולהמשך הדרך.

ניהול מקרים CASE MANAGEMENT

פרויקטים מחלקתיים ועל מחלקתיים שונים.

הדרכת סטודנטים לריפוי בעיסוק.

ריפוי בעיסוק בתוך המחלקות:

בכל אחת ממחלקות בית החולים קיים חדר פעילות בו מתקיימים טיפולים פרטניים וקבוצתיים של הריפוי בעיסוק והטיפול באומנויות. בחדר אמצעים שונים ומגוונים שנעשה בהם שימוש הכוללים מחשבים מחוברים לאינטרנט, חומרי יצירה ואומנות מגוונים, משחקי קופסה, ספרים, מוסיקה, אמצעים הקשורים לתפקודי יום יום ועוד.

לכל מחלקה יש את צוות הריפוי בעיסוק (הכולל מרפאות בעיסוק ומדריכות פעילות) השייך למחלקה ומהווה חלק מצוות הטיפול הרב מקצועי. אופי השרות בכל מחלקה מותאם לצרכי המטופלים והמחלקה.

אחריות המרפאה בעיסוק במחלקה כלפי המטופלים לערוך היכרות ראשונית עם המטופל, בהמשך לבצע הערכה מקיפה יותר של יכולותיו וקשייו, צרכיו ורצונותיו התפקודיים של המטופל באמצעות תצפית, שיחה, אבחונים ושאלונים פורמליים. בשיתוף עם המטופל יוגדרו מטרות טיפול משמעותיות עבורו ותיבנה תכנית טיפולית שתענה על צרכיו ורצונותיו. המרפאה בעיסוק תעזור למטופל לבנות לעצמו סדר יום בתוך בית החולים המשלב פעילויות בתוך המחלקה ומחוצה לה וכן תכוון אותו לפעילויות פרטניות בעלות משמעות עבורו. לקראת השחרור תשם דגש על מתן המלצות הקשורות לשיקום ותפקוד בהמשך הדרך בהתאם להערכת היכולות התפקודיות בתחומים השונים.

מסגרות ריפוי בעיסוק מחוץ למחלקות:

מרכז ביטוי
תרבות העבודה
חדר סנוזלן
פעילויות על-מחלקתיות

תחומי טיפול נוספים השייכים לשירות ריפוי בעיסוק: 

טיפול בספורט
טיפול במוסיקה
סטודנטים לטיפול באומנויות
טיפול באמצעות גינון
טיפול בעזרת בעלי חיים

הצוות המקצועי

מנהלת השירות: סיגל מזר
09-8981165    sigalm@lev-hasharon.co.il

 

ס. מנהלת השירות: אירנה רובנוביץ'
09-8981164  irenar@lev-hasharon.co.il