השירות הפסיכולוגי

הפסיכולוגים (מדריכים, מומחים, מתמחים) נוטלים חלק בכל פעילויות המחלקה, משתתפים בישיבות המחלקה ומייצגים את החשיבה הפסיכולוגית בהבנת האטיולוגיה של המטופל, הפונקציונאליות של הסימפטום וקביעת הטיפול. העובדה שבכל מחלקה כמעט, ישנו פסיכולוג בכיר ושניים או שלושה פסיכולוגים מומחים או מתמחים, תורמת לכך שקולה של הפסיכולוגיה “נשמע ברמה” והחשיבה הפסיכולוגית “שוכנת כבוד” בכל דיון ודיון. כמו כן נוטלים הפסיכולוגים חלק פעיל בטיפולים פרטניים ובהנחייה קבוצתית של חולי המחלקה וכן בהדרכת הצוות (פסיכיאטרים, סיעוד, ריפוי בעיסוק).

בנוסף לפעילות המחלקתית עוסקים הפסיכולוגים בהדרכה וההעשרה לסגל בית החולים:

א. הדרכה בפסיכותרפיה:  לכל מתמחה שעת הדרכה פרטנית וקבוצתית אחת בשבוע

ב. הדרכה בפסיכודיאגנוסטיקה: בכל שבוע מתקיימת הדרכה פרטנית וקבוצתית.

ג. סמינר: בכל שנה מתקיים סמינר הניתן ע”י הפסיכולוגים הבכירים של בי”ח.

ד. מפגש רב צוותי: אחת לחודש מתקיים מפגש של כלל עובדי ביה”ח, ובו הצגות מקרה, הרצאות וסרטים רלוונטיים לתחום בריאות הנפש.

ה. הנחיית קבוצות – ברוב המחלקות מתקיימת הדרכה אחת לשבוע.

הצוות המקצועי

ראש השירות הפסיכולוגי: גב’ עדנה גרין

פסיכולוגית שיקומית וקלינית

ednag@lev-hasharon.co.il