דרושים ומכרזים

משרות                                        מכרזים                                            

פסיכולוג מומחה קליני

פסיכולוג מומחה קליני                                                 

                                                                                    

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת              הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות  שירות המדינה