דרושים ומכרזים

משרות                                         מכרזים

סגן מהנדס אחזקה ראשי                                            מכרז נגרות 2018

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת              נוסח פרסום מכרז משרד הבריאות 2018

                                                                                   הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות שירות המדינה