דרושים ומכרזים

משרות                                       מכרזים                                            

מנהל חווית השירות                              מכרז לאספקת בלאסט צ’ילר נוסח פרסום 

                                                              מכרז לאספקת בלאסט צ’ילר

                                                              نشر مناقصة علنية رقم لتزويد وتركيب فريزر (بلاست تشيلر)

                                                             

 

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת

הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות שירות המדינה