דרושים ומכרזים

משרות                                       מכרזים                                                  

מנהל מעון ניצולי שואה (פסיכיאטריה)

מנהל מחלקה פסיכיאטרית

 

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת

הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות שירות המדינה