דרושים ומכרזים

משרות                                       מכרזים                                            

מנהל מערך משק בית וחצר ב משולב                                                              

 

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת

הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות שירות המדינה