בתוצאות סקר חווית המטופל במרכזים לבריאות הנפש 2017
לב השרון ראשון בארץ בהרגשה שלצוות אכפת ממך